-

ביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח לפרויקט כביש 17 וכביש 117 בשכונת אום טובא, ירושלים

מכרז: 6570/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: קישור למצגת סיור קבלנים שהיה בתאריך 05/12/2021

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 05/12/2021 11:00

מקום המפגש

: חדר ישיבות משרדי מוריה, הלני המלכה 9 קומה 4, לאחר מכן יתקיים סיור באתר עבודות

מועד אחרון להגשת הצעות

: 23/12/2021 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל (2).pdf צפייה
חלק כללי כביש 17 ו117.pdf צפייה
מוקדמות ומפרט מיוחד.pdf צפייה
מודעה מכרז 6570-2021.pdf צפייה
בקשה להשתתף והצהרה - כביש 17 117.pdf צפייה
4. כתב כמויות מאוחד.zip צפייה
אדריכל העיר-17.zip צפייה
אדריכלות נוף 17.zip צפייה
חשמל תאורה ותקשורת 17.zip צפייה
מחלקת דרכים-17.zip צפייה
מחלקת מאור-17.zip צפייה
ניקוז - גיחון-17.zip צפייה
קונסטרוקציה 17.zip צפייה
שפע-17.zip צפייה
תברואה-17.zip צפייה
תוכניות כביש 17.zip צפייה
תנועה חתום מהמתכנן- 17.zip צפייה
תנועה חתום מהעירייה והמשטרה-17.zip צפייה
תנועה, פיזי וניקוז 17.zip צפייה
oum tuba-117 - תיאום מערכות.zip צפייה
oum tuba-117-MAIM.zip צפייה
אדריכל העיר-117.zip צפייה
אדריכלות נוף117.zip צפייה
ביוב 117.zip צפייה
חשמל תאורה ותקשורת 117.zip צפייה
מחלקת דרכים-117.zip צפייה
מחלקת מאור-117.zip צפייה
ניקוז - גיחון-117.zip צפייה
קונסטרוקציה 117.zip צפייה
רשימת תוכניות כביש 117 - מאוחד.pdf צפייה
שפע-117.zip צפייה
תנועה חתום מהמתכנן-117.zip צפייה
תנועה חתום מהעירייה והמשטרה-117.zip צפייה
תנועה פיזי וניקוז 117.zip צפייה
כביש 17.zip צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/12/2021 12:00

עלות

: 6,000.00 ₪