-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

מכרז פומבי (מקוון) מס' 64/2024 למתן שירותי מנהלת מיגון אקוסטי דירתי במקטע התת"ק של הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים

 • תחום: יועצים
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 750 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 26.2024 למתן ייעוץ , ליווי, בקרה, בדיקה וניתוח חיובי הוצאות חשמל של עיריית ירושלים

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 4.2024 שילוט

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי ממוכן (מקוון) מס' 3/24 למתן שירותי תרגום ועריכה עבור חברת נתיבי אילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 82.2024 הרחבת מאגר לאספקת ציוד מיגון

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 28.2024 פיתוח תשתיות במרחב הציבורי

 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז 5/24 לתכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים

 • תחום: הסדרי תנועה
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי הפעלת מערך פקחי תנועה

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי הוראה והפעלת קורסים להכשרה מקצועית של פקחי תנועה

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 10/24 למתן שירותי אספקה והפעלה של מערך ניידות ואופנועי סיור ושירותי דרך עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

ביצוע עבודות להתקנת גדר בטחון חשמלית וביצוע עבודות הנדסיות למניעת חדירת שפני סלע ביישוב ענתות

 • תחום: עבודות פיתוח
 • מפרסם המכרז: חברה כלכלית בנימין בע"מ
 • עלות: 1000 ₪
צפייה במכרז

בקשה לקבלת מידע (RFIׂ) - פתרון דיור לסטודנטים הלומדים בקמפוס האוניברסיטה בעיר אילת.

 • מפרסם המכרז: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 101.2024 הסעות פקחים

 • תחום: הסעות
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון 86.2024 לאספקת שואבי פסולת עירונית

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 39.2024 ביטוח תאונות אישיות קולקטיבי לעובדי עיריית ירושלים

 • תחום: ביטוח
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 5.2024 עבודות בנייה, שיפוצים ואחזקה עבור מבני מינהל תרבות ופנאי

 • תחום: שירותי שיפוצים
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 83.2024 הרחבת מאגר לאספקת ציוד מיגון ונלווה לרוכבי אופנוע

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 96.2024 לניטור מכולות פינוי ברחבי העיר ירושלים

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 34/24 למתן שירותי ממונה אנרגיה ובקרת חשבונות מים וחשמל עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • תחום: אנרגיה
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מס' 5367/2024 לאספקת שירותי השגחה בבחינות

 • מפרסם המכרז: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי בנייה, עדכון וניטור לוח זמנים אינטגרטיבי לפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז 4/24 - מט"ש עמק האלה - לתכנון, אספקת ממברנות וציוד נילווה, פיקוח על התקנתם, הרצה, שירות ואחריות של מערך הMBR

 • תחום: מכון טיהור שפכים - ציוד
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: 5850 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 84.2024 הפקת מרתון ירושלים הבנלאומי

 • תחום: הפקה
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 18.2024 לאספקת מכונת כיפוף 51NC

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 50/24 להשכרת נכס שבהחזקת חברת נתיבי איילון בע"מ ברחוב קהילת ניו יורק 1-7 בעיר תל אביב- יפו

 • תחום: נכסים
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 49/24 למתן שירות אספקת נתונים לצורך מדידת מהירות נסיעה ממוצעת עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם הקול קורא: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה בקול קורא