כניסה

אודות

חברת "דקל תוכנה" מתמחה במתן סיוע וליווי לרשויות, מוסדות וגופים ציבוריים בניהול הליכי מכרז מקוון בתהליך המותאם לחלוטין על פי הנחיות חוק חובת המכרזים לרשויות, תאגידים, חברות ציבוריות, מוסדות ומשרדי ממשלה.

תהליך העבודה השלם של בתוכנת דקל מתחיל בשלב פרסומו של המכרז, העלאת כלל קבצי המכרז ובכללם תכניות, חוזים וכתבי כמויות, הצגת סיור קבלנים לצפייה, מכירת מסמכי המכרז, קבלת מסמכי המכרז דרך מכון העתקות, ניהול סבבי שאלות הבהרה ומתן תשובות לקבלנים וכלה במתן זכות גילוי ועיון למשתתפי המכרז והודעה לזוכים והכל באופן שוויוני, שקוף,יעיל ומקוון.

חשוב לדעת:
צוות התמיכה בדקל תוכנה יספק הסברים ותמיכה תפעולית, שירותי העלאת המכרז לפרסום וכל שירות נלווה אחר כך שתהליך המכרז יהיה נעים, שקוף ויעיל עבור כל הגורמים המעורבים.
דקל מכרז הינו עוד מוצר של קבוצת דקל הפעילה מעל 30 שנים בתחום הידע ותהליכי עבודה נכונים בשוק הבניה הישראלי.

בכדי לצפות בהליכים שזומנת אליהם באופן פרטני, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

הליך: במ/2

בקשת מידע וביצוע הדגמה לצביעת שבילי אופניים בפרויקט אופני דן
 • קטגוריה: כללי 1
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 1-20

מכרז 1/20 לאספקת הטבות למתנדבי פרויקט "דרך ערך" ופרויקטים נוספים
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 29/20

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 29/20 מכרז מסגרת לאיתור, בחינה ואספקת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטען באמצעות כטב"ם
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 14/20

14/20 שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מאגרי שאיבת מי ניקוז במחלף 531 ומחלף יוספטל
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 12/20

מכרז מס' 12/20 מכרז מסגרת לאספקת פתרונות טכנולוגיים לזיהוי מספר הנוסעים ברכב
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 20-20

מכרז 20-20 למתן שירותי תכנון תנועה ותכנון גיאומטריה במקטע מס' 5 בפרויקט הנתיבים המהירים
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 22/20

מכרז מס' 22/20 לביצוע סקר מיסעה בכבישים בשיטת PAVER, סקרי גליות וסקרי אינוונטר למערכות כביש שונות
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 23/20

מכרז 23/20 למתן שירותי תחזוקה עדכון ופיתוח מערכת מידע לתחבורה ציבורית
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 25/20

25/20 ביצוע פיילוט להפעלת מערכת איסוף, עיבוד ניהול ואנליזה של מידע מובנה ומידע בלתי מובנה על גבי פלטפורמות וטכנולוגיות BIG DATA
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 9/20

מכרז מס' 9/20 להקמה, פיתוח, ניהול ותפעול מרחב סייבר לניסויים בתחבורה חכמה
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך
צ'ט (תמיכה טכנית)