-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

קול קורא ממוכן (מקוון) להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 9/21 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) בהספק עד 200 קו"ט באתרים בחזקת נתיבי איילון

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי לביצוע עבודות חפירה ודיפון כחלק מפרויקט להקמת בית ספר בשכונת אבו טור, ירושלים

 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 3000 ₪
צפייה במכרז

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא יישום משטחים משופרי חיכוך בקטעי כביש בסיכון גבוה

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 18/21 למתן שירותי עריכת סקרים ומחקרים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 20/21 לביצוע עבודות תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, פיתוח, גינון וסלילה בציר שלבים (שלב ב') בתל אביב-יפו עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מס' 23/21 - למתן שירותי שמאות מקרקעין ושירותי בקרה על שמאות מקרקעין עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

רב תכליתי שילה

 • תחום: בניית מבנים
 • מפרסם המכרז: חברה כלכלית בנימין בע"מ
 • עלות: 3000 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 163.2021 הרחבת מאגר מציעים למכירת כלי רכב וציוד הנדסי

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

E-Tender (Online) No. 15/21 A Framework Tender for the Supply, Integration, Operation and Maintenance for a MTMS (Metropolitan Traffic Management System) and its Modules

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 6/21 לביצוע עבודות דחיקת קו הולכה לביוב AYN

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: 5000 ₪
צפייה במכרז