-

הקמת מבנה יזמות וחדשנות בקמפוס הצפוני של האוניברסיטה

מכרז: 202/2021

תחום

: בניית מבנים

מפרסם מכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז פומבי מס' 202/2021 - הקמת מבנה יזמות וחדשנות בקמפוס הצפוני של האוניברסיטה.

המבנה מיועד לכיתות לימוד, אודיטוריומים ואזור הסעדה ופיתוח לרווחת הסטודנטים.
הפרויקט בשטח של כ 12,000 מ"ר ברוטו.מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 06/12/2021 13:30

מקום המפגש

: באופן מקוון באמצעות תוכנת ZOOM

מועד אחרון להגשת הצעות

: 12/01/2022 14:00

מסמכים לעיון

א. הוראות כלליות, נספח א, חוזה ומצורפיו.pdf צפייה
ב. מסמך ג1 - תנאים כלליים מיוחדים.pdf צפייה
ד. כתב כמויות לעיון בלבד - לא להגשה.pdf צפייה
ו. מסמך ו- הוראות הממונה על הבטיחות ובטחון.pdf צפייה
ה. רשימת תכניות.pdf צפייה
ז'1. תכניות למכרז (חלק 1 מתוך 2).zip צפייה
ז'2. תכניות למכרז (חלק 2 מתוך 2).zip צפייה
ג. מפרט טכני מיוחד ג' 2.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: על מנת להיכנס להליך / לשאול שאלות / להרשם לסיור קבלנים - יש לבצע הרשמה למערכת בכפתור "כניסה".


לתשומת לבכם, יש להגיש את הצעתכם הכספית באופן מקוון בלבד.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

14/12/2021 23:59

עלות

: 1,500.00 ₪