-

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים

מכרז: 10-2024

מפרסם מכרז

: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים (להלן: "הצוות"). הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה, כאשר פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הוא תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים.
כחלק מעבודתו, עוסק הצוות גם בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן, וכן בתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה-וסע ומסופי אוטובוסים, נתיבי תחבורה ציבורית, שבילי אופניים ופרויקטים לעידוד הליכתיות והנגשה, ועוד.

במסגרת פעילותו, מבקש הצוות להתקשר עם יועץ למתן שירותי ייעוץ אגרונומי, אשר יערוך סקרי עצים וחוות דעת לעקירה, העתקה, שימור עצים וכן יפקח על ביצוע עבודות אלו.

הגשת הצעות החל מ

: 03/07/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 18/07/2024 12:00

מסמכים לעיון

מדריך להגשת מכרז פומבי במערכת דקל.pdf
16/06/2024 13:55
צפייה
מכרז למתן שירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים.pdf
16/06/2024 20:21 - חובה
צפייה
נספח ב' - אגרונומיה.pdf
16/06/2024 19:37 - חובה
צפייה
נספח ב'1- הוראות לחישוב התמורה.pdf
16/06/2024 19:37 - חובה
צפייה
נספח ג'1- טבלת ניסיון המציע.xlsx
16/06/2024 19:42 - חובה
צפייה
נספח ד'1- טבלת ניסיון האגרונום.xlsx
16/06/2024 19:42 - חובה
צפייה
נספחים - מכרז לשירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים.docx
16/06/2024 19:37
צפייה
הסכם למתן שירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים.pdf
16/06/2024 19:37 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
נספחים - מכרז לשירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים- לאחר שאלות הבהרה - מסומן.docx
10/07/2024 14:25
צפייה
נספחים - מכרז לשירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים- לאחר שאלות הבהרה-נקי.docx
10/07/2024 14:25
צפייה
מענה לשאלות הבהרה 2- מכרז לייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים.pdf
14/07/2024 12:25 - חובה
צפייה
מענה לשאלות הבהרה- ייעוץ אגרונומי וביצוע סקר עצים.pdf
10/07/2024 10:38 - חובה
צפייה
מכרז למתן שירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים- לאחר שאלות הבהרה - מסומן.pdf
10/07/2024 10:36
צפייה
מכרז למתן שירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים- לאחר שאלות הבהרה - נקי.pdf
10/07/2024 10:36 - חובה
צפייה
הסכם למתן שירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים- לאחר שאלות הבהרה - מסומן.pdf
10/07/2024 10:36
צפייה
הסכם למתן שירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים- לאחר שאלות הבהרה - נקי.pdf
10/07/2024 10:36 - חובה
צפייה
נספח ב' - אגרונומיה לאחר שאלות הבהרה.pdf
10/07/2024 10:36 - חובה
צפייה
נספח ג'1- טבלת ניסיון המציע-לאחר שאלות הבהרה.xlsx
10/07/2024 10:36 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: לקבלת תמיכה ניתן לפנות למרכז התמיכה של דקל בטלפון: 
04-8145421 בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 16:00
או בצ'ט בשעות הנ"ל או בחלונית צור קשר באתר דקל.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הסבר לתהליך השאלות מופיע במסמך "מדריך להגשת מכרז במערכת דקל", בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה באחת מהדרכים הנ"ל.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/06/2024 12:00

עלות

: חינם