-

אספקת מוצרי נייר לניגוב

מכרז: 5368/2024

מפרסם מכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 11/03/2024 14:00

מסמכים לעיון

נייר ניגוב - מסמכי המכרז - סופי.pdf
12/02/2024 11:02 - חובה
צפייה
מכרז נייר ניגוב - כתב הצעת המציע.pdf
12/02/2024 11:02
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

עלות

: חינם