-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

מכרז פומבי מספר 59/2020 לביצוע עבודות בינוי, הרחבה והקמת מבנה בית ספר בשכונת עיסוויה, ירושלים

 • תחום: בניית מבנים
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 6000 ₪
צפייה במכרז

קול קורא למתן שירותי אבטחת מידע וסייבר

 • תחום: אבטחת מידע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא (מקוון) למתן שירותי ניהול פרויקט מערכות מידע

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי (מקוון) מס' 265/2021

 • תחום: בניית מבנים
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 3000 ₪
צפייה במכרז

קול קורא

לא נמצאו מכרזים פומביים פעילים