-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

מכרז פומבי (מקוון) מס' 2/2021 למתן שירותי ניהול ותמיכה למערכות המחשוב והתקשורת

  • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
  • עלות: 250 ₪
צפייה במכרז