-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

מכרז 7011/2021 ביצוע עבודות להכשרת תוואי רק"ל קו כחול מקטע 21, ציר דרום דרך חברון, ירושלים. כחלק מפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה, ירושלים.

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 20000 ₪
צפייה במכרז

מכרז 500/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת לעבודות בנייה והקמה של מוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר ירושלים

 • תחום: מכרז מסגרת
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 6000 ₪
צפייה במכרז

155/2022 לביצוע עבודות להקמת בית ספר בשכונת אבו טור, ירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 6000 ₪
צפייה במכרז

מכרז 102/2020 בנייה, סלילה ופיתוח ולסלילת נת"צ ושביל אופניים בשד' מנחם בגין ירושלים.

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 20000 ₪
צפייה במכרז

292/2021 לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע" מחלף בייט, ירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 20000 ₪
צפייה במכרז

קול קורא

לא נמצאו מכרזים פומביים פעילים