-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

קול קורא ממוכן (מקוון) להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מס' 23/21 - למתן שירותי שמאות מקרקעין ושירותי בקרה על שמאות מקרקעין עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 6/21 לביצוע עבודות דחיקת קו הולכה לביוב AYN

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: 5000 ₪
צפייה במכרז

מכרז מס' 26/21 - להשכרת נכסים שבהחזקת חברת נתיבי איילון בע"מ

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא

E-Tender (Online) No. 15/21 A Framework Tender for the Supply, Integration, Operation and Maintenance for a MTMS (Metropolitan Traffic Management System) and its Modules

 • מפרסם הקול קורא: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה בקול קורא