-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

קול קורא ממוכן (מקוון) להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון

  • תחום: אחר
  • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
  • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מסגרת 29/22 למתן שירותי "תכנון על" עבור פרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה (מכרז משלים)

  • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
  • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 10/22 למתן שירותי הפעלה של מרכז ניהול התנועה המטרופוליני עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

  • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
  • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 07/22 למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

  • תחום: רכב
  • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
  • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא

לא נמצאו מכרזים פומביים פעילים