-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 31/24 למתן שירותי ניהול ותיאום התכנון בתכנית מרכז תחבורתי משולב משה דיין

  • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
  • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 10/24 למתן שירותי אספקה והפעלה של מערך ניידות ואופנועי סיור ושירותי דרך עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

  • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
  • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי ממוכן (מקוון) מס' 3/24 למתן שירותי תרגום ועריכה עבור חברת נתיבי אילון בע"מ

  • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
  • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם ממוכן (מקוון) למכרז להקמת הקו הכחול בתוואי ציר מס' 412 מרחובות לראשון לציון [פרסום נוסף]

  • מפרסם הקול קורא: נתיבי איילון בע"מ
  • עלות: 5000 ₪
צפייה בקול קורא