-

מכרז 7005/2021 ביצוע עבודות להקמת גני ילדים וכביש גישה, שכונת עיסאוויה, ירושלים

מכרז: 7005/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

מכרז 7005-2021 ביצוע עבודות להקמת גני ילדים וכביש גישה, שכונת עיסאוויה, ירושלים

 

ניהול הפרויקט : פורט מהנדסים בע"מ

הדס קליף מזרחי

052-8476665
 hadas@port-eng.co.il

אלרואי אברהם-מנהל ביצוע חט מבנים-מוריה
050-2106788
Elroi@moriah.co.il
 

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 07/03/2022 12:00

מקום המפגש

: תחנת דלק דור אלון קדמה,ירושלים

מועד אחרון להגשת הצעות

: 30/03/2022 12:00

מסמכים לעיון

גני עיסאוויה - חלק כללי 220222.pdf צפייה
גני עיסאוויה - טופס בקשה להשתתף והצהרה 220222.pdf צפייה
גני עיסאוויה - מוקדמות ומפרט טכני מיוחד 220222.pdf צפייה
חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה 7005-2021.pdf צפייה
רשימת תוכניות.pdf צפייה
7005-2021 כתב כמויות.pdf צפייה
קונסטרוקציה.zip צפייה
מיזוג אוויר.zip צפייה
מעליות.zip צפייה
תכנון פיזי.zip צפייה
תנועה.zip צפייה
חשמל ותאורה.zip צפייה
אדריכלות.zip צפייה
אינסטלציה.zip צפייה
גני עיסאוויה - פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 7005-2021.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

15/03/2022 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪