-

מכרז 120/2022 התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ייעוץ, ניהול, בקרה, ביקורת ותיאום בתחום איכות הסביבה

מכרז: 120/2022

תחום

: מכרז מסגרת

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

מכרז 120-2022 התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ייעוץ, ניהול, בקרה, ביקורת ותיאום בתחום איכות הסביבה.

יונתן לרזה 

052-3542981

Yonatan@moriah.co.il

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 08/03/2022 12:00

מסמכים לעיון

יועץ איכות סביבה - טופס הצעת מחיר 210222.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מכרז איכות סביבה 21.2.22.pdf צפייה
מודעה 120-22.pdf צפייה
חוזה יועץ - מהדורת 8-2020 נקי.pdf צפייה
איכות סביבה - מכתב הבהרה 1 030322.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
שנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

01/03/2022 12:00

עלות

: 750.00 ₪