-

מכרז7012/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ניהול ופיקוח לתכנון וביצוע שצ"פים ופארקים ברחבי ירושלים

מכרז: 7012/2021

תחום

: מכרז מסגרת

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 7012-2021 להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ניהול ופיקוח לתכנון וביצוע שצ"פים ופארקים ברחבי ירושלים

אורנה פינגולד

054-5535357
 

אביתר עמיחי 054-5366335

Evyatar@moriah.co.il

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 24/02/2022 12:00

מסמכים לעיון

הסכם ניהול פרויקט - מהדורת 8-2020 נקי.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה-7012-2021.pdf צפייה
מכרז מנהל פרויקט שצפים - טופס בקשה להשתתף והצהרה 020222.pdf צפייה
מכרז מנהל פרויקט שצפים - חלק כללי 020222.pdf צפייה
הבהרה 1 7012-21.pdf צפייה
מודעה שניה 7012-21.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/02/2022 12:00

עלות

: 750.00 ₪