-

מכרז 260/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של פחי אשפה טמונים ברחבי ירושלים

מכרז: 260/2021

תחום

: מכרז מסגרת

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:  מכרז 260-2021 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של פחי אשפה טמונים ברחבי ירושלים.

עדי הדר יזום יעוץ וניהול כלכלי בע"מ   -  ינון מליחי 052-7274946

אביתר עמיחי 054-5366335 
Evyatar@moriah.co.il

קישור לסיור קבלנים- 

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 15/02/2022 10:00

מקום המפגש

: באופן וירטואלי באמצעות שידור אינטרנטי מרחוק כמפורט בסעיף 13.8

מועד אחרון להגשת הצעות

: 11/04/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה 260-21.pdf צפייה
פחים טמונים - חוזה שירות ואחזקה 010222.pdf צפייה
פחים טמונים - טופס הצעת מחיר 010222.pdf צפייה
פחים טמונים - מוקדמות ומפרט טכני 010222.pdf צפייה
פחים מוטמנים - חלק כללי 010222.pdf צפייה
חוברת פרטים למכרז 260-2021.pdf צפייה
כתב כמויות מכרז 260-20221.pdf צפייה
נספח -ט סביבתי מכרז 260-2021.pdf צפייה
פחים מוטמנים - מכתב הבהרה 1 100322.pdf צפייה
פחים מוטמנים - מכתב הבהרה 2 140322 - נקי.pdf צפייה
מודעה שניה 260-21.pdf צפייה
פחים טמונים 260-21 מודעה ראשונה.pdf צפייה
פחים מוטמנים - מכתב הבהרה 3 160322.pdf צפייה
260-21 מודעה רביעית.pdf צפייה
פחים מוטמנים - מכתב הבהרה 4 310322.pdf צפייה
moriya-260-2021-dehiya-3.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il


מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

27/02/2022 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪