-

מכרז 1/2021 התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח והקמה של פארקים, גנים ומרחבים ציבוריים ברחבי ירושלים

מכרז: 1/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 1-2021  התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח והקמה של פארקים, גנים ומרחבים ציבוריים ברחבי ירושלים.
 ניהול פרויקט: 
דוד אקרשטיין בע"מ
גולן לוי 054-6196801
 
אביתר עמיחי 054-5366335 - מנהל ביצוע -מוריה
Evyatar@moriah.co.il

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 01/03/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מכרז מסגרת פארקים - טופס בקשה להשתתף והצהרה 010222.pdf צפייה
מכרז מסגרת פארקים - מפרט טכני מיוחד 010222.pdf צפייה
מכרז מסגרת פארקים - חלק כללי 010222.pdf צפייה
מכרז מסגרת פארקים - מוקדמות 010222.pdf צפייה
מודעה 1-2021.pdf צפייה
אבני דרך להקמת שצפים .pdf צפייה
טופס מסירת גינה ציבורית.pdf צפייה
מסירת עבודה הנדסית על ידי קבלן וקבלתה על ידי עיריית ירושלים.pdf צפייה
מפרט שימור עצים.pdf צפייה
1-2021 כתב כמויות מעודכן למכרז.pdf צפייה
מכרז 2-2021 הבהר 1.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il


מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

15/02/2022 12:00

עלות

: 5,000.00 ₪