-

מכרז 3/2022 התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי יעוץ בתחום קשרי קהילה

מכרז: 3/2022

תחום

: מכרז מסגרת

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 3-2022 התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי יעוץ בתחום קשרי קהילה

כרמית מגן

050-7350425

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 24/02/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה יועץ - מהדורת 8-2020 נקי.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
קשרי קהילה - חלק כללי 230122.pdf צפייה
קשרי קהילה - טופס בקשה להשתתף והצהרה 230122.pdf צפייה
מכרז 3-2022 קשרי קהילה מודעה.pdf צפייה
הבהרה 1 מכרז 3-22.pdf צפייה
קשרי קהילה - מכתב הבהרה 2 240222.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il


מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/02/2022 12:00

עלות

: 750.00 ₪