-

מכרז 7/2022 ביצוע עבודות להקמת גשר בן-הינום, ירושלים

מכרז: 7/2022

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז   7-2022 ביצוע עבודות להקמת גשר בן-הינום, ירושלים
ניהול הפרויקט: שריסט מהנדסים בע"מ
 

טל כהן

052-3304874
tal@sharist.co.il

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 30/01/2022 10:00

מקום המפגש

: באמצעות תוכנת "זום" כמפורט בסעיף 10.8 לאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודות.https://us02web.zoom.us/j/82171217835

מועד אחרון להגשת הצעות

: 28/02/2022 12:00

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il


מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

13/02/2022 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪