-

מכרז 320-2021 לביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח ברחוב קדיש לוז, שכונת בית וגן, ירושלים

מכרז: 320-2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:  לביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח ברחוב קדיש לוז, שכונת בית וגן, ירושלים
ניהול הפרויקט:
עדי הדר יזום יעוץ וניהול כלכלי בע"מ
יוסי חזקיה טלפון  052-4022508   
ינון מליחי טלפון 052-7274946      

מועד  למפגש מציעים (תאריך ושעה) :ביום 17.01.2022 בשעה 14:00 בצהריים

באמצעות תוכנת "זום" בקישור

https://us06web.zoom.us/j/2798315451

לאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודות

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 17/01/2022 14:00

מקום המפגש

: מועד למפגש מציעים (תאריך ושעה) : ביום 17.01.2022 בשעה 14:00 בצהריים באמצעות תוכנת "זום" בקישור https://us06web.zoom.us/j/2798315451 , לאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודות

מועד אחרון להגשת הצעות

: 31/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה.pdf צפייה
קדיש לוז שלב ב - חלק כללי 110122.pdf צפייה
קדיש לוז שלב ב - טופס בקשה להשתתף והצהרה 110121.pdf צפייה
קדיש לוז שלב ב - מוקדמות ומפרט טכני מיוחד 110122.pdf צפייה
כתב כמויות קדיש לוז שלב ב- לפרסום מכרז.pdf צפייה
כתב כמויות אקסל כלי עזר בלבד אין לצרף להצעה.xlsx צפייה
תוכניות_להעלאה_לאתר_קדיש_לוז_שלב_ב.zip צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

24/01/2022 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪