-

מכרז 301-2021 ביצוע עבודות להקמת כביש גישה לדפו 25 , ירושלים

מכרז: 301-2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 20/01/2022 12:00

מקום המפגש

: פינת הרחובות נתנאל לורך-שד' וולפסון ירושלים

מועד אחרון להגשת הצעות

: 10/02/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
כביש גישה דפו 25 - חלק כללי 120122.pdf צפייה
כביש גישה דפו 25 - טופס בקשה להשתתף והצהרה 120122.pdf צפייה
כביש גישה דפו 25 - מוקדמות 120122.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מפרטים טכניים.pdf צפייה
מצגת להתרשמות כללית.pdf צפייה
jm_0Cnxi8bCtEm1x6K.zip צפייה
תכניות_קונסטרוקציה.zip צפייה
תכניות_תיאום_מערכות.zip צפייה
תשתיות_רמזורים (2).zip צפייה
תכניות_תנועה.zip צפייה
301-2021 מודעה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

27/01/2022 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪