-

מכרז 7003/2021 מתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט הנגשת מבני ציבור ברחבי ירושלים

מכרז: 7003/2021

תחום

: מכרז תכנון

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 30/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

הסכם ניהול פרויקט - מהדורת 8-2020 נקי.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה מכרז 7003-21.pdf צפייה
מכרז מנהל פרויקט הנגשת מבנים - חלק כללי 040122.docx.pdf צפייה
מנהפ הנגשת מבנים - טופס הצעת מחיר 040122.pdf צפייה
מכרז 7003-21 הבהרה - 1.pdf צפייה
מודעה שניה מכרז 7003-2021.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

16/01/2022 12:00

עלות

: 500.00 ₪