-

מכרז 6558/2021 ביצוע עבודות לשדרוג כביש ג'בל מוכבר, ירושלים

מכרז: 6558/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 11/01/2022 09:00

מקום המפגש

: באופן וירטואלי

מועד אחרון להגשת הצעות

: 30/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
שדרוג גבל מוכבר - חלק כללי 040122.pdf צפייה
שדרוג גבל מוכבר - טופס בקשה להשתתף והצהרה 030122.pdf צפייה
שדרוג גבל מוכבר - מוקדמות+מפרט טכני 030122.pdf צפייה
כתב כמויות מניפה - ג'בל מוכבר.pdf צפייה
מודעה 6558-2021.pdf צפייה
הסדרי_תנועה_זמניים.zip צפייה
חתכים.zip צפייה
נוף.zip צפייה
ניקוז.zip צפייה
קונסטרוקציה (1).zip צפייה
תיאום_תשתיות.zip צפייה
ביוב.zip צפייה
תנוחה 1.zip צפייה
תנוחה 2.zip צפייה
תוכנית מים- מעודכן.zip צפייה
תאורה+חשמל+תשתיות_עירוניות.zip צפייה
תנועה.zip צפייה
בזק (1).zip צפייה
כתב כמוית אקסל כלי לעזר בלבד אין לצרף להצעה.xls צפייה
מכרז 6558-21 הבהרה 1.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים 11.1.2022.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
דוח_מפורט_לתכן_מבנה_מיסעה_חדשה_וביסוס_קירות_תמך-כביש_גבל_מוכבר_בירושלים-_07.10.20.pdf צפייה
דו''ח_סביבה_ג'בל_מוכבר.pdf צפייה
13.1.21_גונן_עצים_וסביבה_-_דוח_אגרונום_-_חוברת_סקר_-כביש_-_ג'בל_מוכבר.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/01/2022 12:00

עלות

: 6,000.00 ₪