-

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות רמזורים עבור מנת"י

מכרז: 26-2021

מפרסם מכרז

: תוכנית אב לתחבורה

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה. כחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן ובתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה-וסע ומסופי אוטובוסים. פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הוא תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים. בנוסף פועל הצוות במגוון תחומים הקשורים בתכנון, תפעול וניהול רשת האוטובוסים.

במסגרת פעילותו עוסק הצוות בפיתוח מערכות מרכז ניהול תנועה ותחבורה ציבורית מטרופוליני (להלן: "מנת"י") לצורך ניהול מיטבי של התנועה והתחבורה הציבורית בירושלים. במסגרת מכרז זה מבקש הצוות להתקשר עם יועצים בתחום מערכות רמזורים.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 20/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
026-21 הזמנה להציע הצעות.pdf צפייה
026-21 הסכם.pdf צפייה
026-21 נספחים למילוי בפורמט וורד.docx צפייה
הזמנה להציע הצעות מעודכנת לאחר שאלות הבהרה.pdf צפייה
נספחים למילוי בפורמט וורד מעודכנים לאחר שאלות הבהרה.docx צפייה
עדכונים והבהרות
מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: לקבלת תמיכה ניתן לפנות למרכז התמיכה של דקל בטלפון: 
04-8145412/451 בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 16:00
או בצ'ט בשעות הנ"ל או בחלונית צור קשר באתר דקל.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הסבר לתהליך השאלות מופיע במסמך "מדריך להגשת מכרז במערכת דקל", בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה באחת מהדרכים הנ"ל.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

29/12/2021 12:00

עלות

: חינם