-

240/2021 ביצוע עבודות להקמת אולם ספורט בבית ספר "ארזים" בשכונת תלפיות, ירושלים

מכרז: 240/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 29/12/2021 12:00

מקום המפגש

: משרדי חברת מוריה הלני המלכה 9 ק-4 ולאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודות

מועד אחרון להגשת הצעות

: 23/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

אולם ספורט בית ספר ארזים - חלק כללי 201221.pdf צפייה
אולם ספורט בית ספר ארזים - מוקדמות ומפרט טכני 201221.pdf צפייה
חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
טופס בקשה להשתתף והצהרה 201221.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
כתב כמויות.pdf צפייה
רשימת תוכניות.pdf צפייה
אדריכלות.zip צפייה
אדריכלות_נוף.zip צפייה
ארזים_אולם_ספורט_-_דוח_קרקע_-_07.2020.pdf צפייה
ארזים_אולם_ספורט_-_מפרט_טכני_-_דוח_אקוסטי_16.09.2020.pdf צפייה
ארזים_אולם_ספורט_-_תוכנית_בטיחות_לארגון_אתר_(חוברת).pdf צפייה
ארזים_אולם_ספורט_-_תוכנית_בטיחות_לעבודה.pdf צפייה
בטיחות.zip צפייה
חשמל.zip צפייה
מיזוג_אוויר_ואינסטלציה.zip צפייה
מעליות.zip צפייה
קונסטרוקציה.zip צפייה
תנועה.zip צפייה
אישור_הגא_-_אולם_ספורט_ארזים.zip צפייה
מודעה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/01/2022 12:00

עלות

: 2,000.00 ₪