-

מכרז 6560/2021 ביצוע עבודות להקמת כביש ואדי קדום, ירושלים

מכרז: 6560/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 6560/2021     ביצוע עבודות להקמת כביש ואדי קדום, ירושלים
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ
סער 050-2056440

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 30/12/2021 09:30

מקום המפגש

: משרדי חברת מוריה הלני המלכה 9 ק-4

מועד אחרון להגשת הצעות

: 20/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

כביש ואדי קדום - חלק כללי 161221.pdf צפייה
כביש ואדי קדום - טופס בקשה להשתתף והצהרה 161221.pdf צפייה
כביש ואדי קדום - מוקדמות ומפרט טכני מיוחד 161221.pdf צפייה
חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
ואדי קדום כתב כמויות.pdf צפייה
ואדי קדום סקר גיאוטכני לתכן מיסעות ובסוס.pdf צפייה
ואדי קדום מודעה.pdf צפייה
אדריכלות_נוף.zip צפייה
חשמל_ותקשורת.zip צפייה
כבישים,_תנועה_וניקוז.zip צפייה
קונסטרוקציה.zip צפייה
גיחון -Tnucha-250-Frm.pdf צפייה
הבהרה 1 ואדי קדום.pdf צפייה
הבהרות לכתב כמויות גיחון.pdf צפייה
כתב כמויות -גיחון.pdf צפייה
מפרט טכני גיחון.pdf צפייה
פרוטוקול כנס מציעים 6560-21.pdf צפייה
מכרז 6560-21 הבהרה 2.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/01/2022 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪