-

מכרז 7002/2021 התקשרות בחוזי מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים למקוואות ולמבני דת, ברחבי העיר ירושלים

מכרז: 7002/2021

תחום

: מכרז תכנון

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 03/02/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה מנהל פרויקט.pdf צפייה
חלק כללי.pdf צפייה
טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
מודעה 7002-21.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
הבהרה 1 מכרז 7002-21.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
moriya-7002-2021-dehiya.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/01/2022 16:36

עלות

: 750.00 ₪