-

מכרז 6565/2021 שיקום וחידוש מסלולי ריצה ומתקני אתלטיקה באצטדיון גבעת רם, ירושלים

מכרז: 6565/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
   שיקום וחידוש מסלולי ריצה ומתקני אתלטיקה באצטדיון גבעת רם, ירושלים

ניהול הפרויקט -  מנדי גיסר משרד דבלמן פרצלינה פרויקטים ומבנים בע"מ.

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 06/12/2021 12:00

מקום המפגש

: שער כניסת רכבים באצטדיון האתלטיקה בגבעת רם ירושלים

מועד אחרון להגשת הצעות

: 22/12/2021 12:00

מסמכים לעיון

מכרז 6565-21 חלק כללי.pdf צפייה
מכרז 6565-21 טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
מכרז 6565-21 כתב כמויות.pdf צפייה
מכרז 6565-21 מוקדמות.pdf צפייה
מכרז 6565-21 מפרט טכני.pdf צפייה
מכרז 6565-21 רשימת תוכניות.pdf צפייה
מודעה מכרז 6565-21.pdf צפייה
חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
תוכנית גוונים ציפוי סינטטי תוספת ציפוי רקורטן אזור מבנה התייצבות.pdf צפייה
תוכנית גוונים ציפוי סינטטי במגרש הראשי ובמגרש האימונים.pdf צפייה
פרוטוקול סיור קבלנים- ציפוי מסלול גבעת רם.pdf צפייה
מכרז 6565-21 הבהרה 1.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

13/12/2021 12:00

עלות

: 2,000.00 ₪