-

ביצוע עבודות להקמת כביש הטבעת הצפוני, שכונת עיסאוויה ירושלים

מכרז: 303/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 14/11/2021 14:00

מקום המפגש

: משרדי חברת מוריה, הלני המלכה 9 קומה 5 ולאחר מכן יתקיים סיור באתר עבודות

מועד אחרון להגשת הצעות

: 06/12/2021 12:00

מסמכים לעיון

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 303-21.pdf צפייה
הבהרה 1 מכרז 303-21.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מכרז 303-21 הבהרה 2.pdf צפייה
אקסל כתב כמיות 303-2021.xlsx צפייה
‏‏ מוקדמות 7.11.2021.pdf צפייה
חלק כללי 7.11.2021.pdf צפייה
טופס בקשה להשתתף והצהרה 7.11.2021.pdf צפייה
טבעת עיסאוויה - מפרט טכני מיוחד 071121 סופי.pdf צפייה
רשימת תכניות מאוחדת.pdf צפייה
חוזה קבלן 11-2021.pdf צפייה
מודעה.pdf צפייה
הסכם תשתיות מים וביוב 2.2018.pdf צפייה
כתב כמויות טבעת עיסוויה 071121 סופי.pdf צפייה
מסמך ז' נספח בקרת איכות של מוריה 071121 סופי.pdf צפייה
מסמך ח' -נספח לוחות זמנים למכרז ביצוע טבעת עיסאוויה 071121 סופי.pdf צפייה
מפרט טכני כללי ביוב וניקוז גירסה 3.2017.pdf צפייה
מפרט טכני להנחת קווי מים גירסה 2.2020 + פרטים סטנדרטיים.pdf צפייה
נספח ט- סביבתי - מוריה 071121 סופי.pdf צפייה
נספח למכרזי מוריה גרסה 1.2020.pdf צפייה
תוכניות_אדריכלות_נוף_נוסח_סופי_למכרז.zip צפייה
תוכניות_הסדרי_תנועה_זמניים_סופי_למכרז.zip צפייה
תוכניות_חשמל_ותקשורת_נוסח_סופי_למכרז.zip צפייה
תוכניות_מים_וביוב_נוסח_סופי_למכרז.zip צפייה
תוכניות_קונסטרוקציה_טבעת_עיסאוויה_נוסח_סופי_למכרז.zip צפייה
תוכניות_תנועה_פיזי_ניקוז_נוסח_סופי_למכרז.zip צפייה
עדכונים והבהרות
טבעת עיסאוויה - טופס בקשה להשתתף והצעה כספית - מעודכן 011221.pdf צפייה
קובץ הבהרה 3.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/11/2021 12:00

עלות

: 6,000.00 ₪