-

קול קורא למתן שירותי אבטחת מידע וסייבר

מכרז: 11/21

תחום

: הנהלה וכלליות

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מתן שירותי אבטחת מידע וסייבר

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 25/11/2021 12:00

מסמכים לעיון

קול קורא שירותי אבטחת מידע וסייבר.pdf צפייה
מודעה לעיתון.JPG צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
הסכם התקשרות למתן שירותי אבטחת מידע וסייבר.pdf צפייה
טופס הצעה כספית.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
מכתב הבהרה מספר 1.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/11/2021 12:00

עלות

: חינם