-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 295/2021 לביצוע עבודות קירוי טריבונות הקהל באצטדיון האתלטיקה הקלה, גבעת רם, ירושלים

מכרז: 295/2025

תחום

: בניית מבנים

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מכרז לביצוע עבודות קירוי טריבונות הקהל באצטדיון האתלטיקה הקלה, גבעת רם, ירושלים.

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 20/10/2021 10:30

מקום המפגש

: אצטדיון האתלטיקה בגבעת רם, מבנה הפוטופיניש, קומה 1, רח' שדרות המוזיאונים (כניסה דרך כיכר דב אשבל)

מועד אחרון להגשת הצעות

: 03/11/2021 12:00

מסמכים לעיון

חלק כללי.pdf צפייה
מוקדמות למכרז קירוי טריבונה גבעת רם 12.10.21 (002).pdf צפייה
כתב כמויות מכרז קירוי 295.2021.pdf צפייה
מפרט טכני 295.2021.pdf צפייה
טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
מודעה מכרז 295-21.pdf צפייה
רשימת תכניות מאוחדת.pdf צפייה
תכנית תקשורת.pdf צפייה
חוזה קבלן ביטוח.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
אדריכלות קירוי 13.10.21.zip צפייה
חשמל קירוי 13.10.21 (1).zip צפייה
קונסטורקציה קירוי 13.10.21.zip צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/10/2021 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪