-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 295/2021 לביצוע עבודות קירוי טריבונות הקהל באצטדיון האתלטיקה הקלה, גבעת רם, ירושלים

מכרז: 295/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מכרז לביצוע עבודות קירוי טריבונות הקהל באצטדיון האתלטיקה הקלה, גבעת רם, ירושלים.

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 20/10/2021 10:30

מקום המפגש

: אצטדיון האתלטיקה בגבעת רם, מבנה הפוטופיניש, קומה 1, רח' שדרות המוזיאונים (כניסה דרך כיכר דב אשבל)

מועד אחרון להגשת הצעות

: 03/11/2021 12:00

מסמכים לעיון

חלק כללי.pdf
13/10/2021 13:55
צפייה
עדכונים והבהרות
מוקדמות למכרז קירוי טריבונה גבעת רם 12.10.21 (002).pdf
13/10/2021 14:16
צפייה
כתב כמויות מכרז קירוי 295.2021.pdf
13/10/2021 15:30
צפייה
מפרט טכני 295.2021.pdf
13/10/2021 14:16
צפייה
מודעה מכרז 295-21.pdf
13/10/2021 14:04
צפייה
רשימת תכניות מאוחדת.pdf
13/10/2021 14:16
צפייה
תכנית תקשורת.pdf
13/10/2021 14:17
צפייה
חוזה קבלן ביטוח.pdf
14/10/2021 10:30
צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf
14/10/2021 10:30
צפייה
אדריכלות קירוי 13.10.21.zip
13/10/2021 14:16
צפייה
חשמל קירוי 13.10.21 (1).zip
13/10/2021 14:16
צפייה
קונסטורקציה קירוי 13.10.21.zip
13/10/2021 14:16
צפייה
קובץ הצעה.pdf
02/11/2021 15:10
צפייה
פרוטוקול סיור קבלנים קירוי טריבונה גבעת רם-V1.pdf
26/10/2021 07:49 - תשובות הבהרה
צפייה
הבהרה 1 מכרז 295-21.pdf
01/11/2021 07:19 - תשובות הבהרה
צפייה
קובץ הבהרה 2 295.2021.pdf
02/11/2021 15:14 - תשובות הבהרה
צפייה
טופס הצעה כספית - מעודכן.pdf
02/11/2021 15:15 - תשובות הבהרה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/10/2021 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪