-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 265/2021 לביצוע עבודות ביסוס, שלד, ייצוב ושימור מעטפת מבנה במסגרת פרויקט הקמת בית ספר לתיירות, ירושלים

מכרז: 265/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מכרז פומבי (מקוון) מס' 265/2021

לביצוע עבודות ביסוס, שלד, ייצוב ושימור מעטפת מבנה במסגרת פרויקט הקמת בית ספר לתיירות, ירושלים.

הגשת המכרז הינה מקוונת בלבד- תתאפשר רק לאחר רכישת מסמכי המכרז.

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 19/09/2021 09:00

מקום המפגש

: רחוב יפו 167, ירושלים

מועד אחרון להגשת הצעות

: 25/10/2021 12:00

מסמכים לעיון

מודעה בית ספר לתירות.pdf צפייה
בית הספר לתיירות - חלק כללי 310821.pdf צפייה
בית הספר לתיירות - טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
תכניות איטום.pdf צפייה
תכנית בטיחות והתארגנות.pdf צפייה
תוכניות אדריכלות.zip צפייה
תוכניות חשמל.zip צפייה
תוכניות אינסטלציה.zip צפייה
קונסטרוקציה.zip צפייה
בית הספר לתיירות - מפרטים טכניים.pdf צפייה
חוזה קבלן מאי 2020 ביטוח.pdf צפייה
כתב כמויות בית ספר לתירות.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
ביהס לתיירות - פרוטוקול סיור קבלנים מיום 19.12.2021.pdf צפייה
הבהרה 1 מכרז 265-21.pdf צפייה
מכרז 265-2021 ביהס לתיירות שלב א_כתב כמויות אקסל ללא מחירים.xlsx צפייה
מודעה שניה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
מסמכי החובה יש להגיש חתומים תחת רובריקה רלוונטית- יש ללחוץ על "בחר קובץ- ולאחר מכן "העלאת קובץ".

יש לשים לב- בכל רובריקה ניתן לטעון קובץ אחד בלבד ,במידה ויש מס' קבצים יש לאחד אותם לקובץ אחד (בסריקה רצופה או כקובץ זיפ).

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה יש להגיש מקוון תחת הלשונית "שאלות הבהרה"- למעלה מצד שמאל.

אנא וודאו כי נרשמתם/התחברתם לאתר טרם הגשת השאלות.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

07/10/2021 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪