-

קול קורא (מקוון) למתן שירותי ניהול פרויקט מערכות מידע

מכרז: 08/2021

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
קול קורא (מקוון) למתן שירותי ניהול פרויקט מערכות מידע

הגשה של המכרז מתבצעת באופן מקוון

קבצי רשות שניתן להוסיף למכרז:
1. מכתבי המלצה
2. אישור מורשה חתימה

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 07/10/2021 12:00

מסמכים לעיון

קול קורא ניהול פרויקט מערכות מידע.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה.JPG צפייה
הסכם למתן שירותי ניהול פרויקט מערכות מידע מעודכן.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
הבהרה 1.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות יש להגיש תחת הלשונית הייעודית לכך, ניתן לצרף גם כקובץ שאלות.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

31/08/2021 12:00

עלות

: חינם