-

קול קורא למתן שירותי אבטחת מידע וסייבר

מכרז: 08/21

תחום

: אבטחת מידע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
קול קורא למתן שירותי אבטחת מידע וסייבר

מועד אחרון להגשת הצעות 05/09/2021 12:00 בצהריים.

הצעה כספית יש להגיש בלשונית המיועדת לכך.

**חשוב לשים לב- בכל רובריקה ניתן לעלות קובץ אחד- לכן יש לאחד את המסמכים הרצויים לקובץ זיפ או PDF **

** חשוב- הצעה כספית יש לטעון ברובריקה " הצעה כספית" **

ניתן לטעון קבצי רשות:

אישור מורשה חתימה
מכתבי המלצה

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 07/10/2021 12:00

מסמכים לעיון

קול קורא אבטחת מידע וסייבר.pdf צפייה
הסכם למתן שירותי אבטחת מידע וסייבר.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה לעיתון.JPG צפייה
מודעה לעיתון-2.JPG צפייה
עדכונים והבהרות
מכתב הבהרה מספר 1.pdf צפייה
מכתב הבהרה מספר 2.pdf צפייה
נספח 8-טופס הצעה כספית מתוקן.pdf צפייה
מכתב הבהרה מספר 3.pdf צפייה
נספח ביטוח מעודכן.docx.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות יש להגיש באופן מקוון בלשונית המיועדת לכך


מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

31/08/2021 12:00

עלות

: חינם