-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 294/2021 למתן שירותי תכנון פיזי וניקוז בפרויקט כביש 437 חיזמא - שער בנימין

מכרז: 294/2021

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מכרז פומבי (מקוון) מס' 294/2021 למתן שירותי תכנון פיזי וניקוז בפרויקט כביש 437 חיזמא - שער בנימין

מועד אחרון להגשת הצעות 30/08/21 12:00 בצהריים

הגשת הצעות הינה מקוונת בלבד.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 12/09/2021 12:00

מסמכים לעיון

מכרז מתכנן פיזי וניקוז.pdf צפייה
טופס הצעת מחיר.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
חוזה מתכננים.pdf צפייה
מודעה.pdf צפייה
הבהרה 1.pdf צפייה
הודעה על דחית מועד אחרון להגשת ההצעות.pdf צפייה
תחשיב שכט.pdf צפייה
מודעה שניה.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
קובץ שאלות הבהרה.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 3.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה יש להגיש באופן מקוון תחת לשונית ייעודית " שאלות הבהרה"
ניתן להגיש שאלות כקובץ.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

19/08/2021 12:00

עלות

: 750.00 ₪