-

מרכז אנרגיה ותשתיות מנהרה בקמפוס צפוני

מכרז: 244/2020

תחום

: בניית מבנים

מפרסם המכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז פומבי מס' 244/2020 - מרכז אנרגיה ותשתיות מנהרה בקמפוס הצפוני.

הקמת מבנה מרכז אנרגיה בשטח של כ- 5,900 מ"ר.  ובו שתי קומות מעל קומת המרתף. המרכז יספק חשמל, מיזוג אויר, כיבוי אש וכו' לבניינים שיבנו בקמפוס הצפוני של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.מפגש מציעים בזום

: 03/03/2021 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 20/04/2021 14:00

מסמכים לעיון

מסמך ג1 - מרכז אנרגיה.pdf צפייה
מסמך ה- רשימת תוכניות - מרכז אנרגיה.pdf צפייה
מסמך ו - הוראות בטיחות וביטחון - מרכז אנרגיה.pdf צפייה
הוראות כלליות, נספח א, חוזה ומצורפיו- מרכז אנרגיה.pdf צפייה
כתב כמויות- מרכז אנרגיה.pdf צפייה
תוכניות למכרז -מרכז אנרגיה.zip צפייה
מסמך ג2 - מרכז אנרגיה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
על מנת להכנס להליך / לשאול שאלות/ להרשם לסיור קבלנים יש לבצע הרשמה למערכת בכפתור "כניסה".


לתשומת לבכם, יש להגיש את הצעתכם הכספית באופן מקוון בלבד.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

14/03/2021 23:59

עלות

: 2,500.00 ₪