-

הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות מדידה והכנת תצ"ר בירושלים והמטרופולין

מכרז: 12-2024

מפרסם מכרז

: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים (להלן: "הצוות"). הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה, כאשר פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הוא תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים.
כחלק מעבודתו, עוסק הצוות גם בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן, וכן בתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה-וסע ומסופי אוטובוסים, נתיבי תחבורה ציבורית, שבילי אופניים ופרויקטים לעידוד הליכתיות והנגשה, ועוד.

במסגרת פעילותו, מבקש הצוות להתקשר עם יועץ/ים לביצוע עבודות מדידה והכנת תצ"רים עבור התוכניות המקודמות על ידי הצוות.

הגשת הצעות החל מ

: 22/07/2024 16:30

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 30/07/2024 12:00

מסמכים לעיון

מדריך להגשת מכרז פומבי במערכת דקל.pdf
02/07/2024 15:24
צפייה
הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות מדידה והכנת תצר בירושלים והמטרופולין.pdf
02/07/2024 15:47 - חובה
צפייה
הסכם- מכרז מדידות ותצ''ר.pdf
02/07/2024 15:38 - חובה
צפייה
נספח ב'- הצעה כספית.pdf
02/07/2024 15:38 - חובה
צפייה
נספחים מכרז מודדים.docx
02/07/2024 15:38
צפייה
נספח ג'1- טבלת ניסיון המציע.xlsx
02/07/2024 15:39 - חובה
צפייה
נספח ד'1- טבלת ניסיון המודד.xlsx
02/07/2024 15:39 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
מענה לשאלות הבהרה.pdf
11/07/2024 14:13 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: לקבלת תמיכה ניתן לפנות למרכז התמיכה של דקל בטלפון: 
04-8145421 בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 16:00
או בצ'ט בשעות הנ"ל או בחלונית צור קשר באתר דקל.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הסבר לתהליך השאלות מופיע במסמך "מדריך להגשת מכרז במערכת דקל", בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה באחת מהדרכים הנ"ל.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

16/07/2024 12:00

עלות

: חינם