-

מכרז פומבי לשירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח עליון בתחום האקוסטיקה (מבנים קיימים וחדשים)

מכרז: 2019/2024

מפרסם מכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 18/07/2024 14:00

מסמכים לעיון

מסמכי מכרז יועצי אקוסטיקה לפרסום.pdf
24/06/2024 15:21 - חובה
צפייה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

27/06/2024 23:59

עלות

: חינם