-

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בדיקת היתכנות ותכנון ראשוני למטרו בירושלים

מכרז: 11-2024

מפרסם מכרז

: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים (להלן: "הצוות"). הצוות מקדם פרויקטים תחבורתיים במטרופולין ירושלים, לרבות ההקמה והתכנון של מערכת תחבורה ציבורית הכוללת רשת קווי אוטובוס ורשת קווי רכבת קלה ופרויקטים תחבורתיים נוספים. הצוות רוצה לקדם בחינת היתכנות, תכנון ראשוני ובחירת חלופות למערכת מטרו. 

במסגרת פעילותו, מבקש הצוות להתקשר עם יועץ למתן שירותי בדיקת היתכנות ותכנון ראשוני למטרו בירושלים.

הגשת הצעות החל מ

: 28/07/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 25/08/2024 12:00

מסמכים לעיון

מדריך להגשת מכרז פומבי במערכת דקל.pdf
18/06/2024 19:37
צפייה
הזמנה להציע הצעות- מכרז מטרו.pdf
30/06/2024 20:44 - חובה
צפייה
הסכם- מכרז מטרו.pdf
30/06/2024 20:45 - חובה
צפייה
Scope of Services- Jerusalem Metro.pdf
30/06/2024 20:53 - חובה
צפייה
נספח ב'- הצעה כספית.pdf
30/06/2024 20:42 - חובה
צפייה
נספח ג'- תצהיר המציע.docx
30/06/2024 21:44 - חובה
צפייה
נספח ג'1- ניסיון המציע.xlsx
30/06/2024 20:41 - חובה
צפייה
נספח ג'2- ניסיון החברה הזרה.xlsx
30/06/2024 20:41 - חובה
צפייה
נספח ג'3- ניסיון מנהל הפרויקט.xlsx
30/06/2024 20:41 - חובה
צפייה
נספח ג'4- ניסיון סגן מנהל הפרויקט.xlsx
30/06/2024 20:41 - חובה
צפייה
נספח ג'5- ניסיון מתכנן התחבורה.xlsx
30/06/2024 20:41 - חובה
צפייה
נספח ג'6- ניסיון המהנדס האזרחי.xlsx
30/06/2024 20:41 - חובה
צפייה
נספח ג'7- ניסיון המתכנן העירוני.xlsx
30/06/2024 20:41 - חובה
צפייה
נספח ד'- תנאי הסף לצוות העבודה ולצוות המשלים.pdf
30/06/2024 20:45 - חובה
צפייה
נספחים- תכנון מטרו.docx
30/06/2024 21:43
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: לקבלת תמיכה ניתן לפנות למרכז התמיכה של דקל בטלפון: 
04-8145421 בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 16:00
או בצ'ט בשעות הנ"ל או בחלונית צור קשר באתר דקל.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הסבר לתהליך השאלות מופיע במסמך "מדריך להגשת מכרז במערכת דקל", בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה באחת מהדרכים הנ"ל.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

21/07/2024 12:00

עלות

: חינם