-

מכרז מס' 51/24 מכרז ממוכן (מקוון) למתן שירותי "תכנון על" בפרויקט מרכז תחבורתי משולב משה דיין

מכרז: 51/24

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:   חברת נתיבי איילון בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי "תכנון על" לתכנית סטטוטורית עבור מרכז תחבורתי משולב משה דיין, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

הגשת הצעות החל מ

: 16/07/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 18/07/2024 12:00

מסמכים לעיון

הסכם לפרסום.pdf
03/06/2024 15:55 - חובה
צפייה
חוברת תנאי מכרז לפרסום.pdf
03/06/2024 15:55 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה 1.pdf
04/07/2024 15:56 - חובה
צפייה
הערכת עלות ראשונית - לא מחייב - כללי.pdf
04/07/2024 15:56 - חובה
צפייה
מסמך ג.pdf
04/07/2024 15:56 - חובה
צפייה
מתחמ משה דיין- דוח תכנון קונספטואלי.pdf
04/07/2024 15:57 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה 2.pdf
11/07/2024 12:34 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה 3.pdf
15/07/2024 15:09 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

23/06/2024 12:00

עלות

: חינם