-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 42/24 למתן שירותי ייעוץ לתכנון מרכזי תחבורה לחברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 42/24

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי בתכנון כוללני של האבים (Hubs) תחבורתיים בתחומי ארכיטקטורה,  הנדסה לרבות תנועה, תחבורה, כבישים, וקונסטרוקציה לפרויקטים שונים להקמת מרכזי תחבורה (transport hub/ transport interchange/ האבים תחבורתיים) ברחבי הארץ שיאפשרו ניידות וקישוריות מיטבית בין אמצעי התחבורה הציבורית הפועלים במרחב ושילוב מרכז התחבורה באופן מיטבי בסביבה העירונית 

הגשת הצעות החל מ

: 31/07/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 05/08/2024 12:00

מסמכים לעיון

הסכם מטלה לפרסום.pdf
03/06/2024 11:46 - חובה
צפייה
הסכם מסגרת לפרסום.pdf
03/06/2024 11:46 - חובה
צפייה
חוברת תנאי מכרז לפרסום.pdf
03/06/2024 12:36 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה 1 - עדכון מועד הגשה.pdf
20/06/2024 13:44 - חובה
צפייה
Courtesy Translation.pdf
25/06/2024 14:10
צפייה
הודעת הבהרה 2 - פרסום תרגום נוחות.pdf
25/06/2024 14:10 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה 3.pdf
16/07/2024 19:31 - חובה
צפייה
נספחים 9 ו 10 מתורגמים.pdf
16/07/2024 19:31 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

01/07/2024 12:00

עלות

: חינם