-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 47/24 למתן שירותי תכנון תחבורה רב אמצעית לחטיבת תוכניות אב לתחבורה עבור חברת נתיבי איילון

קול קורא: 47/24

מפרסם קול קורא

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי הקול קורא המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי תכנון תחבורה לתוכנית אב לתחבורה בפרויקטים תחבורתיים שונים שהיא מובילה, בהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת , כמפורט במסמכי המכרז

 
במסגרת מכרז זה, ולצורך ניהול תכנון וביצוע פרויקטים על ידי נתיבי איילון, מבקשת נתיבי איילון להתקשר בהסכם מסגרת עם ספקי מסגרת אשר הינם גורמים מקצועיים בעלי ידע וניסיון מוכחים בתחום השירותים הנדרשים.

הגשת הצעות החל מ

: 24/07/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 28/07/2024 12:00

מסמכים לעיון

הסכם מטלה לפרסום.pdf
30/05/2024 15:56 - חובה
צפייה
הסכם מסגרת לפרסום.pdf
30/05/2024 15:56 - חובה
צפייה
חוברת תנאי מכרז לפרסום.pdf
30/05/2024 15:56 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס 1 - עדכון מועדים.pdf
01/07/2024 19:28 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה 2.pdf
04/07/2024 15:47 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

16/06/2024 12:00

עלות

: חינם