-

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי הפעלת מערך ניידות חילוץ וגרירה במטרופולין ירושלים

מכרז: 08-2024

מפרסם מכרז

: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים (להלן: "הצוות"). 

הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה, כאשר פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הוא תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים.

 כחלק מעבודתו עוסק הצוות גם בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן, וכן בתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה-וסע ומסופי אוטובוסים.

במסגרת פעילותו, מבקש הצוות להתקשר עם ספק למתן שירותי הפעלת מערך ניידות חילוץ וגרירה במטרופולין ירושלים, במסגרת פעילות המרכז המטרופוליני לניהול תנועה ותח"צ הנמצא בגבעת מרדכי בירושלים.

הגשת הצעות החל מ

: 04/07/2024 12:00

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 17/06/2024 10:00

מקום המפגש

: סיור המציעים יתקיים במרכז המטרופוליני לניהול תנועה ותח"צ הממוקם בגשר בייט - שמואל בייט 2 ירושלים.

מועד אחרון להגשת הצעות

: 14/07/2024 12:00

הסבר למסמכים

: לקבלת תמיכה ניתן לפנות למרכז התמיכה של דקל בטלפון: 
04-8145421 בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 16:00
או בצ'ט בשעות הנ"ל או בחלונית צור קשר באתר דקל.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הסבר לתהליך השאלות מופיע במסמך "מדריך להגשת מכרז במערכת דקל", בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה באחת מהדרכים הנ"ל.

תשומת ליבכם שסיור מציעים הינו תנאי סף.
סיור המציעים יתקיים ביום 17.6.24 בשעה 10:00 במרכז המטרופוליני לניהול תנועה ותח"צ הממוקם בגשר בייט - שמואל בייט 2 ירושלים. 

נספח ביטוחי יפורסם עד 30 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

23/06/2024 10:00

עלות

: חינם