-

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי בנייה, עדכון וניטור לוח זמנים אינטגרטיבי לפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים

מכרז: 04-2024

מפרסם מכרז

: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים (להלן: "הצוות"). 

הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה, כאשר פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הוא תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים.

 כחלק מעבודתו עוסק הצוות גם בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן, וכן בתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה-וסע ומסופי אוטובוסים.

במסגרת פעילותו, מבקש הצוות להתקשר עם יועץ למתן שירותי בנייה, עדכון וניטור לוח זמנים אינטגרטיבי לפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים.

הגשת הצעות החל מ

: 07/07/2024 14:52

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 18/07/2024 12:00

מסמכים לעיון

מדריך להגשת מכרז פומבי במערכת דקל.pdf
27/05/2024 16:49
צפייה
הסכם- יועץ לוחות זמנים.pdf
27/05/2024 16:56 - חובה
צפייה
מכרז יועץ לוחות זמנים לקו הכחול.pdf
27/05/2024 16:56
צפייה
נספח ב'- הצעת המחיר- יועץ לוחות זמנים.pdf
27/05/2024 16:56
צפייה
נספח ג'1- ניסיון המציע.xlsx
27/05/2024 16:56 - חובה
צפייה
נספח ד'1- ניסיון ראש הצוות.xlsx
27/05/2024 16:56 - חובה
צפייה
נספח ה'1- ניסיון אנשי הצוות הנוספים.xlsx
27/05/2024 16:56 - חובה
צפייה
נספחים- יועץ לוחות זמנים לקו הכחול.docx
27/05/2024 16:56
צפייה
עדכונים והבהרות
מענה לשאלות הבהרה.pdf
30/06/2024 12:21 - חובה
צפייה
נספח ב'- לאחר שאלות הבהרה- נקי.pdf
30/06/2024 12:21 - חובה
צפייה
הזמנה להציע הצעות- לאחר שאלות הבהרה- נקי.pdf
30/06/2024 12:21 - חובה
צפייה
הזמנה להציע הצעות- לאחר שאלות הבהרה.pdf
30/06/2024 12:21
צפייה
נספח ב'- לאחר שאלות הבהרה.pdf
30/06/2024 12:21
צפייה
מכרז יועץ לוחות זמנים לקו הכחול- מעודכן- נקי.pdf
03/07/2024 17:42 - חובה
צפייה
מכרז יועץ לוחות זמנים לקו הכחול- מעודכן.pdf
03/07/2024 17:42
צפייה
נספח ד'1- ניסיון ראש הצוות- מעודכן.xlsx
03/07/2024 17:42 - חובה
צפייה
נספחים- יועץ לוחות זמנים לקו הכחול- מעודכן.docx
03/07/2024 17:48
צפייה
נספחים- יועץ לוחות זמנים לקו הכחול- מעודכן- נקי.docx
03/07/2024 17:48 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: לקבלת תמיכה ניתן לפנות למרכז התמיכה של דקל בטלפון: 
04-8145421 בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 16:00
או בצ'ט בשעות הנ"ל או בחלונית צור קשר באתר דקל.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הסבר לתהליך השאלות מופיע במסמך "מדריך להגשת מכרז במערכת דקל", בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה באחת מהדרכים הנ"ל.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

09/06/2024 12:00

עלות

: חינם