-

הזמנה להציע הצעות לאספקת פתרונות טכנולוגיים חדשניים למתן שירותי איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות

מכרז: 03-2024

מפרסם מכרז

: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים (להלן: "הצוות"). הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה, כאשר פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הוא תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים.
כחלק מעבודתו, עוסק הצוות גם בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן, שבילי אופניים, נת"צים וכן בתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה-וסע ומסופי אוטובוסים.

במסגרת פעילותו, מבקש הצוות להתקשר עם יועץ לאספקת פתרונות טכנולוגיים חדשניים למתן שירותי איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 11/05/2024 12:00

מסמכים לעיון

מדריך להגשת מכרז פומבי במערכת דקל.pdf
03/04/2024 17:08
צפייה
הזמנה להציע הצעות - איתור תשתיות באמצעים טכנולוגיים.pdf
03/04/2024 17:13 - חובה
צפייה
מכרז איתור תשתיות- הסכם.pdf
03/04/2024 17:13 - חובה
צפייה
נספח ב'- הצעת מחיר.pdf
03/04/2024 17:13 - חובה
צפייה
נספח ג - תצהיר המציע.docx
03/04/2024 17:13 - חובה
צפייה
‏‏נספח ג'1 - טבלת ניסיון המציע.xlsx
03/04/2024 17:13 - חובה
צפייה
נספח ד - תצהיר בדבר ניגוד עניינים.docx
03/04/2024 17:13 - חובה
צפייה
נספח ה - טופס פרטי חשבון בנק.docx
03/04/2024 17:13 - חובה
צפייה
נספח ו - תצהיר ספק מקבל מידע.docx
03/04/2024 17:13 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: לקבלת תמיכה ניתן לפנות למרכז התמיכה של דקל בטלפון: 
04-8145421 בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 16:00
או בצ'ט בשעות הנ"ל או בחלונית צור קשר באתר דקל.הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הסבר לתהליך השאלות מופיע במסמך "מדריך להגשת מכרז במערכת דקל", בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה באחת מהדרכים הנ"ל.מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

17/04/2024 12:00

עלות

: חינם