-

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בקשר לזרמים תועים לרבות תכנון מיגון

מכרז: 01-2024

מפרסם מכרז

: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים (להלן: "הצוות"). הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה, כאשר פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הוא תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים.
כחלק מעבודתו, עוסק הצוות גם בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן, שבילי אופניים, נת"צים וכן בתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה-וסע ומסופי אוטובוסים.

במסגרת פעילותו, מבקש הצוות להתקשר עם יועץ למתן שירותי ייעוץ בקשר לזרמים תועים לרבות תכנון מיגון.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 05/05/2024 12:00

מסמכים לעיון

מדריך להגשת מכרז פומבי במערכת דקל.pdf
03/04/2024 11:55
צפייה
‏‏הזמנה להציע הצעות - זרמים תועים - 2024.pdf
03/04/2024 12:09 - חובה
צפייה
נספח ב'- הצעת מחיר.pdf
03/04/2024 12:09 - חובה
צפייה
נספח ג - תצהיר המציע.pdf
03/04/2024 12:09 - חובה
צפייה
נספח ד - תצהיר נותן השירותים המוצע.pdf
03/04/2024 12:09 - חובה
צפייה
נספח ה - תצהיר בדבר ניגוד עניינים.pdf
03/04/2024 12:09 - חובה
צפייה
נספח ו - טופס פרטי חשבון בנק.pdf
03/04/2024 12:09 - חובה
צפייה
נספח ז - תצהיר ספק מקבל מידע.pdf
03/04/2024 12:09 - חובה
צפייה
נספח ד1 - טבלת ניסיון נותן השירותים.xlsx
03/04/2024 12:09 - חובה
צפייה
הסכם - זרמים תועים.pdf
03/04/2024 12:11 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: לקבלת תמיכה ניתן לפנות למרכז התמיכה של דקל בטלפון: 
04-8145421 בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 16:00
או בצ'ט בשעות הנ"ל או בחלונית צור קשר באתר דקל.הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הסבר לתהליך השאלות מופיע במסמך "מדריך להגשת מכרז במערכת דקל", בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה באחת מהדרכים הנ"ל.מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/04/2024 12:00

עלות

: חינם