-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 14/2024 לאספקת שירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

מכרז: 14q2024

תחום

: רכב

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

מכרז פומבי (מקוון) מס' 14/2024 לאספקת שירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 09/05/2024 12:00

מסמכים לעיון

מדריך שימוש במערכת

מכרז ליסינג - חלק כללי סופי.pdf
01/04/2024 12:05 - חובה
צפייה
מכרז ליסינג - מסמך א' - בקשה להשתתף והצהרה סופי.pdf
01/04/2024 12:05 - חובה
צפייה
מסמך ב' - הסכם מכרז ליסינג סופי.pdf
01/04/2024 12:05 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
טופס-הצעת-מחיר-ליסינג מוריה.xlsx
01/04/2024 15:14 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/04/2024 12:00

עלות

: 2,000.00 ₪