-

פנייה תחרותית לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח בתחום התברואה והגזים

מכרז: 13/2024

תחום

: בינוי

מפרסם מכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז פומבי מס' 13/2024
פנייה תחרותית לקבלת הצעות לשירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון בתחום התברואה והגזים.

הגשת הצעות החל מ

: 30/04/2024 16:41

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 23/05/2024 14:00

מסמכים לעיון

א. מסמכי ההליך.pdf
03/04/2024 16:39
צפייה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

30/04/2024 23:59

עלות

: חינם