-

קול קורא לבקשה לקבלת הצעות לתכנון אדריכלי למבנים ומתחמים חדשים בכפר הסטודנטים שבקמפוס שדה בוקר.

מכרז: 01/2024

תחום

: אדריכלות

מפרסם מכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הגשת הצעות החל מ

: 21/03/2024 08:20

מפגש מציעים בזום

: 20/03/2024 13:30

מועד אחרון להגשת הצעות

: 15/05/2024 14:00

מסמכים לעיון

א. קול קורא לתכנון אדריכלי - כפר הסטודנטים בשדה בוקר.pdf
14/03/2024 08:16
צפייה
עדכונים והבהרות
ב. פרוגרמה- כפר הסטודנטים שדה בוקר.pdf
18/03/2024 11:13
צפייה
ג. תוכנית מדידה קמפוס שדה בוקר.pdf
18/03/2024 11:13
צפייה
ד. עדכון מס' 1 - דחיית מועדי הגשה.pdf
21/03/2024 12:41
צפייה
ה. פרוטוקול מפגש מציעים.pdf
31/03/2024 17:19
צפייה
ו. מצגת מפגש מציעים.pdf
31/03/2024 17:19
צפייה
ז. תוכנית מדידה.zip
01/04/2024 09:39
צפייה
ח. צילום אויר.jpg
01/04/2024 10:13
צפייה
ט. מענה לשאלות הבהרה.pdf
11/04/2024 13:58
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

03/04/2024 23:59

עלות

: חינם