-

אספקה, הרכבה והתקנה של כסאות אודיטוריום וכסאות רחף

מכרז: 201/2024

תחום

: ציוד ריהוט

מפרסם מכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

מכרז פומבי מס' 201/2024 

אספקה, הרכבה והתקנה של כסאות אודיטוריום וכסאות רחף.

הגשת הצעות החל מ

: 31/01/2024 10:00

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 30/01/2024 11:00

מקום המפגש

: זום

מועד אחרון להגשת הצעות

: 19/02/2024 14:00

הסבר למסמכים

: על מנת להיכנס להליך / לשאול שאלות הבהרה / להרשם למפגש מציעים, 
יש לבצע הרשמה למערכת בלחצן "כניסה".

לתשומת לב, יש להגיש את ההצעה הכספית באופן מקוון בלבד.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

07/02/2024 23:59

עלות

: חינם