-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 105/2023 לביצוע עבודות תשתית, עפר, סלילה, שיקוע, גישור ופיתוח בכביש מס' 60- מקטע נווה דניאל - צומת השיירות

מכרז: 105/203

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מכרז פומבי (מקוון) מס' 105/2023 לביצוע עבודות תשתית, עפר, סלילה, שיקוע, גישור ופיתוח בכביש מס' 60- מקטע נווה דניאל - צומת השיירות

ניהול פרויקט: אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

קישור למפגש מציעים: 

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 14/01/2024 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 18/02/2024 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

21/01/2024 12:00

עלות

: 20,000.00 ₪