-

למתן שירותי ניהול ופיקוח של אחזקת כבישים ב"ציר המטרונית" ובמקטעים נוספים במרחב צפון עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 57/23

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

הגשת הצעות החל מ

: 15/02/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 19/02/2024 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

04/02/2024 12:00

עלות

: חינם