-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 65/2023 לביצוע עבודות להקמת מחלף בייט מזרח (המשך כביש 16), ירושלים

מכרז: 65/2023

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז פומבי (מקוון) מס' 65/2023 לביצוע עבודות להקמת מחלף בייט מזרח (המשך כביש 16), ירושלים

ניהול פרויקט: דן בן עמרם הנדסה וניהול בע"מ

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 10/01/2024 11:00

מקום המפגש

: https://us02web.zoom.us/j/81864374421?pwd=Tk8rWk52Nmx2WnB0MVBud2RNTVhSdz09

מועד אחרון להגשת הצעות

: 19/02/2024 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/02/2024 12:00

עלות

: 20,000.00 ₪