-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 23/2023 לביצוע עבודות תשתית, בניה וסלילה כביש 22 בירושלים

מכרז: 23/2023

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז פומבי (מקוון) מס' 23/2023 לביצוע עבודות תשתית, בניה וסלילה כביש 22 בירושלים

משרד ניהול פרויקט: עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ

קישור למפגש המציעים: https://us02web.zoom.us/j/4258650709

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 30/11/2023 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 06/03/2024 12:00

מסמכים לעיון

מדריך שימוש במערכת

חוזה קבלן - 05-2023.pdf
21/11/2023 13:25 - חובה
צפייה
כביש 22 - טופס בקשה להשתתף והצהרה 211123.pdf
21/11/2023 13:25 - חובה
צפייה
כביש 22 - מסמך א1 - חלק כללי 211123.pdf
21/11/2023 13:25 - חובה
צפייה
כביש 22 - מסמך ג1 - מוקדמות 211123.pdf
21/11/2023 13:25 - חובה
צפייה
מפרטים.zip
21/11/2023 13:25
צפייה
קובץ תוכניות 1.zip
21/11/2023 13:27
צפייה
קובץ תוכניות 2.zip
21/11/2023 13:29
צפייה
קובץ תוכניות 3.zip
21/11/2023 13:31
צפייה
עדכונים והבהרות
כביש 22 - הבהרה מס 1.pdf
03/12/2023 14:57 - חובה
צפייה
כביש 22 - הבהרה מס 2 181223.pdf
18/12/2023 09:46 - חובה
צפייה
כביש 22 - נספח ביטוח מעודכן 181223.pdf
18/12/2023 09:46 - חובה
צפייה
דוח קרקע , ביסוס ולוגים מאוחד.pdf
18/12/2023 13:20
צפייה
כביש 22 - פרוטוקול מפגש מציעים 201223.pdf
20/12/2023 13:03 - חובה
צפייה
כביש 22 -מצגת מפגש מציעים - כלי עזר בלבד.pdf
20/12/2023 15:24
צפייה
כביש 22 - הבהרה מס 3 211223.pdf
21/12/2023 11:44 - חובה
צפייה
כביש 22 - הבהרה מס 4 080124.pdf
09/01/2024 11:34 - חובה
צפייה
כביש 22 - הבהרה מס 5 160123.pdf
16/01/2024 14:34 - חובה
צפייה
הבהרה מס 6 - 22012024.pdf
24/01/2024 10:29 - חובה
צפייה
הבהרה מס 7 (002).pdf
05/02/2024 10:06 - חובה
צפייה
הבהרה מס 8.pdf
13/02/2024 10:06 - חובה
צפייה
כתב כמויות כביש 22 עדכני 19.2.24 כלי עזר בלבד.xls
21/02/2024 11:47
צפייה
כתב כמויות מכרז כביש 22 עדכני 19.2.24.pdf
21/02/2024 11:47 - חובה
צפייה
הבהרה מס 9.pdf
21/02/2024 11:47 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

31/01/2024 12:00

עלות

: 20,000.00 ₪