-

בקשה לקבלת מידע (RFI)-להקמת מערכת Priority - מודולים ופתרונות בתחום התשתיות

מכרז: 1-22

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: בקשה לקבלת מידע (RFI )-  להקמת מערכת Priority - מודולים ופתרונות בתחום התשתיות

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 01/09/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמכי ההליך RFI.pdf
26/07/2022 15:50
צפייה
נספח 4- מדריך לשימוש במערכת הממוכנת.pdf
26/07/2022 16:08
צפייה
עדכונים והבהרות
מכתב הבהרה מספר 1.pdf
27/07/2022 17:13
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: את מסמכי ההליך ניתן להוריד באמצעות המערכת הממוכנת, הגשת המענה תיעשה כמפורט בסעיפים 7-8 במסמכי הליך ה-RFI

מועד אחרון להגשת המענה הוארך ל- 01.09.2022 בשעה 12:00 בצהריים.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות והבהרות יש להגיש באמצעות הלשונית הייעודית במערכת הממוכנת בהתאם להנחיות המפורטות בנספח ד'  

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הוארך ל- 17.08.2022 בשעה 00: 12 בצהריים.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

17/08/2022 12:00

עלות

: חינם